cut-credit-card

เงินกู้นอกระบบ แหล่งเงินด่วนของคนจน

เงินกู้นอกระบบ แหล่งเงินด่วนของคนจน ในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้คนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า สินค้าเกษตรตกต่ำ ค่าครองชีพก็สูงขึ้นเรื่อยๆ เหตุดังกล่าวทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ต้องไปพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบ เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว แล้วเราก็จะพบว่าบริการเงินด่วนให้เลือกเป็นจำนวนมากหลากหลายหนทาง ไม่ว่าจะเป็นเงินด่วนในระบบหรือเงินด่วนนอกระบบ เพราะว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เสื่อมลง ทำให้การทำมาหากิน ลำบาก เป็นผลให้พลเมืองต่างต้องมองหารายได้มาเจือจุนครอบครัว การกู้ยืมเงินจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มจำนวนรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเข้ามา ทำให้มวลชนจำนวนมากจึงมักหันไปพึ่งเงินกู้ยืมนอกระบบหรือบริการเงินด่วนทั้งหมด ไม่ว่าจะจากนายทุนเงินกู้ยืมใกล้บ้านหรือการดูหมายประกาศเงินด่วนจากเสาไฟฟ้าหรือกระทั่งการสรรหาข่าวสารเงินด่วนทางโลกออนไลน์ แต่ตัวปัญหาคือข่าวเงินด่วนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมักจะเป็นนักต้มตุ๋น เสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้จะหากินบนความร้อนอกร้อนใจของประชากรทั่วไปโดยทำทีว่าจะให้บริการเงินกู้ เงินด่วนตามที่ลูกค้าต้องการ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ

Read More